Mina tjänster

Lev livet fullt ut

När du har ett område eller en fråga i ditt som du vill få stöd i att se på med nya perspektiv. När du vill djupdyka i vad som är viktigt för dig och hur du steg för steg kan närma dig ett liv som är långsiktigt hållbart för och önskat av dig. I det sammanhang som är ditt. Då går jag bredvid dig i livscoaching. 

Några röster om upplevelsen att bli coachad av mig: 

"Med genuin värme och närvaro har jag blivit coachad av Sara, som hjälpt mig hitta mina egna svar och egen röst i de olika frågeställningar jag tagit upp i samtalen. Jag kände tidigt stark tillit till Sara, vilket gjorde att jag var trygg att ta upp både viktiga men också utmanande ämnen. Sara har anpassat sitt coachande efter mina behov utifrån varje coachtillfälle. Det har också varit väldigt kraftfullt med de meditations- och andningsövningar som Sara ibland använt i samtalen, som ett sätt att komma i kontakt med mig själv och ännu närmare mina egna svar. Jag kan varmt rekommendera Sara som coach!" /Isabelle, Göteborg

"Jag har blivit coachad av Sara och kom till henne med en ganska bred frågeställning. Hon hjälpte mig att bena ut den och hitta fokuspunkter som vi jobbade med. Hon är lugn och trygg och peppande och gav mig flera bra verktyg att använda själv för att jobba mot mina mål. Jag kan varmt rekommendera att vända sig till Sara för coachning." / Linda, Stockholm

Att leda med hela dig

När du vill få syn på det goda ledarskapet som bottnar i självkännedom, självmedkänsla och självledarskap, ett ledarskap som är helhjärtat och helhjärnat. Det är ofta, men inte alltid förknippat med en formell chefsroll. Kontakta mig för ledarskapscoaching! 

Utvärdera för lärande

När ni vill få stöd i att identifiera effekterna av era insatser och lära av det ni gjort för att förstå hur ni kan få ut ännu mer av ert arbete och era resurser i ett strategiskt lärande. Då kan ni anlita mig som utvärderare eller följeforskare.