Om Sara Modig AB

  • Stöttar människor, organisationer och projekt i lärande och utforskande för ökad resiliens, helhet och effekt.
  • Erbjuder kompetens inom lärande utvärdering/följeforskning, innovationsledning och innovationspolitik, förändringsteori/effektlogik, facilitering och förvaltningskunskap.
  • Tar tillvara egna erfarenheter av personlig utveckling och företagande, liksom av roller som tjänsteman i statlig förvaltning, körledare och trebarnsförälder i mötet med klienter och uppdragsgivare.

Mer om mig på LinkedIn