Andning

Bli andningsmedveten

När du är i andningsmedvetenhet, är du i kontakt med din kropp, dina känslor och ditt sinnestillstånd. Iaktta och upplev din andning, utan att bedöma eller styra den. Här bjuder jag på en guidad meditation med fokus på upplevelsen av ditt andetag. 

Att bli andningsmedveten handlar också om att ha koll på din andningskondition. Med hjälp av BOLT, Body Oxygen Level Test, som utvecklats av Patrick McKeowan, får du ett mått på hur din koldioxidkänslighet. Det i sin tur påverkar volymen på din andning.  

Funktionell andning

Stress, nedstämdhet, ångest, trötthet, matvanor, kroppsideal och stillasittande livstil är några exempel på vad som kan störa vårt naturligt funktionella andningsmönster. Det kan bli en ond spiral. 

Genom att träna och utveckla din vardagsandning till att bli mer funktionell ökar du dina förutsättningar för att leva ett hälsosamt liv, fyllt med energi. 

Andning med intention

Andningen har fyra delar: inandning, paus efter inandningen, utandning, paus efter utandningen. Delarna aktiverar på olika sätt det autonoma nervystemets två delar, det sympatiska - som förbereder oss för kamp eller flykt - och det parasympatiska - vårt system för ro och vila. 

Det här kan vi använda för att andas med intentionen att förstärka eller försätta oss i olika tillstånd. Det gör vi genom att "leka med" fokus, kraft och tid mellan de fyra delarna . Wim Hof-andning och eldandnng är två exempel på detta. 

Frigörande andning

I frigörande andning kombinerar vi en dirkulär andning, det vill säga andning utan pauser mellan in- och utandning med en djup avslappning. Det här gör att vi kommer åt olika fysiska, mentala och känslomässiga spänningar i kroppen., och öppnar upp för vidare bearbetning av dem. 

Frigörande andning kan därför vara ett utmärkt komplement till terapi. Det går dock alldeles utmärkt att andas frigörande helt fristående. Att göra en längre serie av sessioner med frigörande andning kan i sig ha en effekt som liknar den terapeutiska. Både individuella och gruppsessioner inleds och avslutas med en check på hur du mår.

Om du inte provat frigörande andning tidigare, rekommenderar jag att du bokar en introduktion innan du bokar en session.

Individuellt eller i grupp

När du kommer till mig på en individuell session, börjar vi alltid med ett samtal för att stämma av vad du vill jobba med. Likaså rundar vi alltid av med ett samtal för att fånga upp dina insikter och ditt läge efter andningen. Om vi möts i en serie av sessioner kan du komma att få en uppgift att arbeta med tills nästa gång. Det hjälper dig att befästa dina insikter och omsätta dem i vardagen.  

Jag arrangerar också regelbundet öppna gruppsessioner och workshops, än så länge främst i andningsmedvetenhet, funktionell andning och andning med intention. Under 2023 kommer jag att börja erbjuda gruppsessioner även frigörande andning. Du kan också boka mig för en workshop eller gruppsession för din arbetsplats. Kanske är ni en grupp vänner som är nyfikna på någon aspekt av andning?