Andning

Livet börjar och slutar med ett andetag

Däremellan tar vi cirka 600 miljoner andetag under ett liv (om vi lever 80 år). Vad yogis och många andra antika visdomslärare visste för tusentals år sedan, börjar forskningen nu komma i kapp: andningen är central, inte bara för att vi ska överleva, utan för att vi ska leva fullt ut och blomstra. 

Jag har på ett sätt varit medveten om betydelsen av min andning länge, som van körsångare sedan barnsben. I samband med en utmattning 2006 kom jag i kontakt med mindfulness och andningsankaret. 2021 mötte jag den frigörande andningen. Sedan dess har jag med andningens hjälp gått från huvudfoting till att ha flyttat hem och in i min kropp med hela mig. Med ökad självkänsla, en ny självkärlek och självmedkänsla som resultat. 

Nu utbildar jag mig till andningspedagog och breathcoach, för att vara en kanal för kunskapen om andning för ett levande, blomstrande liv. Jag känner mig sällan så hemma och sann som när jag får guida en klient eller grupp i att utforska andningen. 

Här hittar du olika sätt som jag jobbar med andningen på. Om du har frågor eller funderingar, hör av dig till mig

Aktuellt

Frigörande andning i grupp

En gång i månaden bjuder Föreningen för frigörande andning in till frigörande andning i grupp på Hälsans Hus i Stockholm. Där möter du mig som guide i andningen, tillsammans med andra andningspedagoger.  Läs mer och anmäl dig här.

Brave Breathwork online

Ta en timme av din dag och arbeta med din andning för att skapa energi, lugn och ro, förstärkt stresstålighet... En uppkoppling, något att ligga skönt på och en filt är allt som behövs. Läs mer och anmäl dig här! 

Bli andningsmedveten

När du är i andningsmedvetenhet är du i kontakt med din kropp, dina känslor och ditt sinnestillstånd. Du iakttar och upplever din andning, utan att bedöma eller styra den. I den här sessionen bjuder jag på en guidad meditation med fokus på upplevelsen av ditt andetag. 

Att bli andningsmedveten handlar också om att ha koll på din andningskondition. Med hjälp av ett par enkla tester får du en ögonblicksbild av din andningskondition. Spoiler: det handlar i stor utsträckning om din känslighet för koldioxid. 

Funktionell andning

Stress, nedstämdhet, ångest, trötthet, matvanor, kroppsideal och stillasittande livstil är några exempel på vad som kan störa vårt naturligt funktionella andningsmönster. Och hur du andas påverkar ju samtidigt hur du mår. Det finns därför risk att ett dysfunktionellt andningsmönster bidrar till en ond spiral. 

Genom att medvetet träna och utveckla din vardagsandning till att bli mer funktionell ökar du dina förutsättningar för att leva ett hälsosamt liv, fyllt med energi. 

I den här sessionen utgår vi från ditt andningsmönster i vardagen och gör övningar som hjäper dig till en mer funktionell andning. Det är inte en behandling, utan information och coaching i funktionella andningsmönster.

Andning med intention / Breathwork

Andetaget har fyra delar: inandning, paus efter inandningen, utandning, paus efter utandningen. Delarna aktiverar på olika sätt det autonoma nervsystemets två delar, det sympatiska - som förbereder oss för kamp eller flykt - och det parasympatiska - vårt system för ro och vila. 

Det här kan vi använda för att andas med intentionen att förstärka eller försätta oss i olika tillstånd. Det gör vi genom att "leka med" fokus, kraft och tid mellan de fyra delarna . Om du har hört talas om Wim Hof-andning eller eldandning så är de teknikerna två exempel på detta. 

Du kan välja att andas i en enskild session eller i grupp. 

I frigörande andning kombinerar vi en cirkulär andning, det vill säga andning utan pauser mellan in- och utandning med en djup avslappning. Det här gör att vi kommer åt olika fysiska, mentala och känslomässiga spänningar i kroppen., och öppnar upp för vidare bearbetning av dem. 

Frigörande andning kan därför vara ett utmärkt komplement till terapi. Det går dock alldeles utmärkt att andas frigörande helt fristående. Att göra en längre serie av sessioner med frigörande andning kan i sig ha en effekt som liknar den terapeutiska. Både individuella och gruppsessioner inleds och avslutas med en check på hur du mår.

Om du inte provat frigörande andning med mig tidigare, vill jag att du bokar en introduktion innan du bokar en session.

Individuellt eller i grupp

När du kommer till mig på en individuell session, börjar vi alltid med ett samtal för att stämma av vad du vill jobba med. Likaså rundar vi alltid av med ett samtal för att fånga upp dina insikter och ditt läge efter andningen. Om vi möts i en serie av sessioner kan du komma att få en uppgift att arbeta med tills nästa gång. Det hjälper dig att befästa dina insikter och omsätta dem i vardagen.  

Jag arrangerar också regelbundet öppna gruppsessioner och workshops, än så länge främst i andningsmedvetenhet, funktionell andning och andning med intention. Under 2023 kommer jag att börja erbjuda gruppsessioner även i frigörande andning. Du kan också boka mig för en workshop eller gruppsession för din arbetsplats. Kanske är ni en grupp vänner som är nyfikna på någon aspekt av andning?