Coachning

Lev ditt liv fullt ut

När du har ett område eller en fråga i ditt som du vill få stöd i att se på med nya perspektiv. När du vill djupdyka i vad som är viktigt för dig och hur du steg för steg kan närma dig ett liv som är långsiktigt hållbart för och önskat av dig. I det sammanhang som är ditt. Då går jag gärna bredvid dig i coaching. 

Utifrån den fråga som du vill utforska, samtalar vi om ett önskat läge och undersöker din berättelse om hinder och möjligheter för att vara i det läget. Vi tittar också på vilka resurser du har för att ta dig dit och vilken strategi som du ska ha för dina första steg mot ditt önskade läge. Du får också identifiera konkreta handlingar som du kan göra i vardagen på kort eller omedelbar sikt, och som hjälper dig att ta ut kursen mot det önskade läget.

I mitt coachande använder jag mig av visualisering, meditation och andningsövningar när det stödjer processen. 

Röster från personer som jag haft glädjen att coacha

"Med genuin värme och närvaro har jag blivit coachad av Sara, som hjälpt mig hitta mina egna svar och egen röst i de olika frågeställningar jag tagit upp i samtalen. Jag kände tidigt stark tillit till Sara, vilket gjorde att jag var trygg att ta upp både viktiga men också utmanande ämnen. Sara har anpassat sitt coachande efter mina behov utifrån varje coachtillfälle. Det har också varit väldigt kraftfullt med de meditations- och andningsövningar som Sara ibland använt i samtalen, som ett sätt att komma i kontakt med mig själv och ännu närmare mina egna svar. Jag kan varmt rekommendera Sara som coach!" /Isabelle, Göteborg

"Jag har blivit coachad av Sara och kom till henne med en ganska bred frågeställning. Hon hjälpte mig att bena ut den och hitta fokuspunkter som vi jobbade med. Hon är lugn och trygg och peppande och gav mig flera bra verktyg att använda själv för att jobba mot mina mål. Jag kan varmt rekommendera att vända sig till Sara för coachning." / Linda, Stockholm