Utvärdering

Lärande i organisationer och projekt

Som utvärderare fungerar jag som ett bollplank. Jag bidrar löpande med ett externt perspektiv till projekt- och programledningar, utifrån en framåtsyftande och utvecklingsstödjande ansats. 

Jag stöttar i uppföljning och utvärdering av verksamhets-, projekt- och programlogik, och dokumenterar även insatsens historik. 

Mitt mål är att bidra till och stärka förmågan till lärande i de projekt- och programorganisationer som jag arbetar med. 

Bland mina uppdragsgivare finns 

  • Smart Housing Småland
  • RISE
  • Centrum för ledarskap i Småland vid Linnéuniversitetet