Låt oss skapa and(nings)rum tillsammans i påsktid!

Alldeles oavsett vad du tror på och hur du förhåller dig till det kristna firandet, vill jag bjuda in dig till att andas online med mig i påsk! Fem dagar, fem andningspass, alla med sitt eget tema, som jag formulerat utifrån passionsberättelsens händelser, existentiella perspektiv från forskning och världens vishetstraditioner, och sist men inte minst från mitt eget liv. Du väljer själv om du är med på ett, två eller flera pass. Alla intäkter går oavkortat till Rädda barnen.

Sällan är växlingen mellan liv – död – liv så tydlig för mig som i påsktid. Resterna av fjolårets blomning hänger livlöst på nakna grenar och väntar på att rensas bort för att om bara ett par månader ge rum för det sprudlande liv som göms i knopparna. Förra sommarens gröna blad fyller näsan med doften av förmultning – liv som blir död för att i sin tur ge nytt liv i det kretslopp som naturen genomgår varje år.

I landets kyrkor firas också växlingen mellan liv – död – liv under påsken. Passionsberättelsen målar upp bilder av hur Jesus våndas över det lidande han vet kommer, hur han spikas fast på ett kors i den nesligaste och mest skamfyllda formen av avrättning, hur han ger upp andan för att sedan återvända med livet. Berättelsen kan omfamnas bokstavligen eller läsas som en metafor för livets växlingar mellan mörker och ljus, död och liv, hopplöshet och hopp… Följ med mig genom ditt andetag in i dessa upplevelser och känslor. 

Tider, teman och pris

Vi andas tillsammans på

  • Skärtorsdagen 17.30 – i modlösheten, men också gemenskapen
  • Långfredagen 09.00 – i smärtan och skuggorna
  • Påskafton 09.00 – i vilan och mellanrummet
  • Påskdagen 08.00 – i det nya livet och det spirande hoppet
  • Annandag påsk 09.00 – ”i den tillit som skapar världen”

Pris per pass: 100 kr. Boka ett, två eller flera!

Alla intäkter går oavkortat till Rädda barnen.

Du som anmäler dig får en ljudfil med sessionen i efterhand.

Fakta om eventen

Varje andningspass är 70 minuter. Vi börjar med en incheckning och en kort reflektion från mig kring dagens tema (ingen predikan, jag lovar!). Därefter går jag igenom den aktuella tekniken, som består av kombinationer efter tema av andning i olika tempon och med varierande intensitet samt andningshållande på in- respektive utandning i. Du går därefter in i ditt eget andrum, där du guidas av mig i att sätta en intention för passet, att komma ner i kroppen och inleda den aktiva andningen. Vi avrundar med en avslappning och integration av det som hänt i kropp, tanke och känslor, innan vi ger utrymme för varandra att frivilligt dela något om våra upplevelser. 

Du behöver

  • en uppkoppling via dator eller telefon.
  • en ostörd plats och något att ligga mjukt och avslappnat på i cirka en halvtimme (eventuellt något att lägga under knäna)
  • något att lägga över ögonen för extra närvaro om du vill.

För vem

Passen är i princip öppna för alla. Om du känner igen dig i något av följande vill jag dock be dig stämma av med din läkare eller vårdkontakt och informera mig före sessionen: ·

  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Obehandlat högt blodtryck
  • Sjukdom eller besvär i andningssystemet 
  • Allvarligare pågående eller tidigare psykiska besvär
  • Nyligen genomgått operation
  • Pågående infektion av något slag
  • Epilepsi

I aktiv andning kan känslor och insikter av olika färger komma upp: glädje, frihet, energi, men också sorg, ilska och smärta. Du tar eget ansvar att säkerställa att du har ett sammanhang där du kan vara med det som kommer upp, även om jag finns tillgänglig för visst stöd även på distans. 

Om mig

Som van körsångare sedan barnsben har jag på ett sätt varit medveten om betydelsen av min andning hela livet. I samband med en utmattning 2006 kom jag i kontakt med mindfulness och observationen av min andning som ankare för att vara närvarande i kropp och själ, här och nu. 2021 mötte jag kraften i den frigörande andningen, eller som jag ibland kallar den: Den frikännande andningen, eftersom den för mig har varit en väg att komma tillrätta med upplevelser av skuld, skam och otillräcklighet. Sedan dess har jag med andningens hjälp gått från huvudfoting till att alltmer ha flyttat hem och in i min kropp med hela mig. Med ökad självkänsla, en ny självkärlek och självmedkänsla som resultat. 

Som andningspedagog och breathcoach vill jag vara en kanal för kunskapen om andning för ett levande, blomstrande liv. Jag känner mig sällan så hemma och sann som när jag får guida en klient eller grupp i att utforska andningen. 

När jag coachar andningssessioner kombinerar jag gärna övningar och tekniker för andning, rörelse, röst och beröring. Alltid med samtycke från och lyhördhet för klienten. Jag följer de etiska riktlinjer som Föreningen för frigörande andning satt upp för andningspedagoger.

Boka privat session

Vill du boka en privat session för dig, kanske för dig och en vän eller för en grupp av vänner? Eller vill du att jag kommer till ditt jobb och tipsar om andningstekniker som är bra att ha i vardagen?