Välkommen hit!

Allt lärande, all förändring och expansion börjar med människan i det sammanhang och med de erfarenheter, drivkrafter och egenskaper som är hennes. Som manifesterar sig i hela människan - kroppen, tanken, känslan. 

Vad vill du utforska eller expandera i ditt liv, där du är? Ta stöd av mig som bollplank i coaching eller mentorskap, Eller andas med mig för att träna upp din kroppshörsel och bryta ny mental, emotionell och existentiell mark.

 

 

Coaching

Lev ditt liv fullt ut

När du har ett område eller en fråga i ditt som du vill få stöd i att se på med nya perspektiv. När du vill djupdyka i vad som är viktigt för dig och hur du steg för steg kan närma dig ett liv som är långsiktigt hållbart för och önskat av dig. I det sammanhang som är ditt. Då går jag gärna bredvid dig i coaching. 

Röster om hur det är att bli coachad av mig: 

"Med genuin värme och närvaro har jag blivit coachad av Sara, som hjälpt mig hitta mina egna svar och egen röst i de olika frågeställningar jag tagit upp i samtalen. Jag kände tidigt stark tillit till Sara, vilket gjorde att jag var trygg att ta upp både viktiga men också utmanande ämnen. Sara har anpassat sitt coachande efter mina behov utifrån varje coachtillfälle. Det har också varit väldigt kraftfullt med de meditations- och andningsövningar som Sara ibland använt i samtalen, som ett sätt att komma i kontakt med mig själv och ännu närmare mina egna svar. Jag kan varmt rekommendera Sara som coach!" /Isabelle, Göteborg

"Jag har blivit coachad av Sara och kom till henne med en ganska bred frågeställning. Hon hjälpte mig att bena ut den och hitta fokuspunkter som vi jobbade med. Hon är lugn och trygg och peppande och gav mig flera bra verktyg att använda själv för att jobba mot mina mål. Jag kan varmt rekommendera att vända sig till Sara för coachning." / Linda, Stockholm

Intro till ditt andetag 16 november

Öka din kroppskontakt och energi genom utvecklad andning

Onsdag 16 november har du chansen att få en introduktion och inspiration till hur du, med hjälp av din andning, kan komma mer i kontakt med din kropp, öka din livslust och höja din energinivå. Vi varvar teori med praktiska övningar och verktyg, inklusive möjligheten att sätta ihop ett enkelt program för en regelbunden andningspraktik.

Jag som är din guide för kvällen är coach och blivande andningspedagog med lång egen erfarenhet av att arbeta med andning i sång och mindfulness. 

Välkommen!

Tid 18.30 – 21.30

Plats: Hälsans hus, Fjällgatan 23 B i Stockholm

Kontakt

Sara Modig AB

Dellensvägen 33

120 58  Årsta

Telefon: 076-3473760