Lärande organisationer och projekt

Lärande organisationer och projekt

Organisationer och projekt verkar idag i en alltmer komplex, rörlig, oviss och gränsöverskridande verklighet. Det gör att vi behöver nya sätt att förstå och ta oss an vår samtid och skapa en önskad framtid. Vi behöver nya sätt att lära, utforska och skapa tillsammans - över gränser mellan kunskaps- och kompetensområden, roller och samhällssektorer.

Med lång erfarenhet från strategiarbete, innovationsledning, systemtänkande och designdriven utveckling tar jag mig an uppdrag som omvärldsanalytiker, processtöd, strategisk rådgivare eller utvärderare. 

Som analytiker tar jag mig an stora informationsmängder och skapar en syntes som kan ligga till grund för insikt och handlingsförmåga.

Som processtöd formar jag, tillsammans med uppdragsgivaren och dennas sakkompens, involverande, utforskande processer för meningsfull förändring. 

Som utvärderare bidrar jag bidrar löpande med ett externt perspektiv till projekt- och programledningar, utifrån en framåtsyftande och utvecklingsstödjande ansats. Ett vänligt, men sakligt och konstruktivt bollplank. Jag stöttar i uppföljning och utvärdering av verksamhets-, projekt- och programlogik, och dokumenterar även insatsens historik. 

Mitt mål är att bidra till och stärka förmågan till agilt lärande och handlingsförmåga i de organisationer som jag arbetar med. 

Bland tidigare uppdragsgivare finns 

  • Smart Housing Småland
  • RISE
  • Centrum för ledarskap i Småland vid Linnéuniversitetet